Προϊόντα

Ακατέργαστες Μπομπίνες - Προβαμμένα

Προστασία μεταλλικών επιφανειών. Μπομπίνες - Αλουμίνιο - Χάλυβας - Inox


Τα προϊόντα σας μέσα από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας αποκτούν επιπλέον αξία. Η ταινία Naster προστατεύει τις επιφάνειες τους από γρατσουνιές και λεκέδες κατά τη διάρκεια της κατασκευής και συναρμολόγησης. Διευκολύνει την μηχανική κατεργασία των μετάλλων, μειώνει το ποσοστό των ελαττωματικών, ενώ αποφεύγονται οι ατέλειες στην επιφάνεια κατά το τρίψιμο. Επιπλέον, η λιπαντική δράση της μεμβράνης LDPE αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας. Η εύκολη δυνατότητα απομάκρυνσης χωρίς προβλήματα, η απουσία προσμίξεων στις μεμβράνες και τις κόλλες που χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με τη αντοχή και την εγκάρσια ελαστικότητα, είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της προστατευτικής μας μεμβράνης. 
Ο βαθμός πρόσφυσης και το επίπεδο πάχους της μεμβράνης αξιολογούνται προσεκτικά από τα εργαστήρια μας, ανάλογα με το είδος των επιφανειών και των εφαρμογών.
Οι τεχνικοί και οι αντιπρόσωποί μας είναι διαθέσιμοι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών. Εκτός από την βασική εφαρμογή των προστατευτικών μεμβρανών Naster, μέσω του συστήματος εκτύπωσης μπορούν να τοποθετηθούν στο προϊόν οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το λογότυπο της εταιρείας σας ώστε να διακρίνεται και να αναγνωρίζεται ξεκάθαρα το προϊόν σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
  • Χρώμα: διάφανο, διάφανο μπλε, μπλε
  • Πάχος: από 30 έως 80 µ
  • Βάσεις: LDPE
  • Τύπος κολλητικού μέσου: ακρυλικό γαλάκτωμα
  • Βάσεις: έως και 2030 το μέγιστο
  • Εξατομίκευση: κατόπιν παραγγελίας
  • Μικροδιάτρηση: κατόπιν παραγγελίας
Κατόπιν παραγγελίας είναι διαθέσιμα προϊόντα με αντοχή στην ακτινοβολία UV 3/6 μήνες - Η διάρκεια εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες


Τεχνικό δελτίο - Δελτίο ασφαλείας